Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Remiss: Ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling

Nu finns ett förslag till ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling med tillhörande konsekvensutredning att ta del av. Förslaget är framtaget för att anpassa den befintliga föreskriften till dagens kraftsystem och den europeiska förordningen (EU) 2017/2196.

Förändringarna gäller främst de delar av föreskriften som behandlar automatisk förbrukningsfrånkoppling (SvkFS 2001:1), kallad AFK.

Svenska kraftnät har under arbetets gång förankrat och haft dialog med en referensgrupp där regionnätsägarna, utvalda större lokalnätsägare samt Energiföretagen deltagit med sina perspektiv och synpunkter på föreskriftens nya utformning.

Remissutgåva föreskrift och konsekvensutredning för förbrukningsfrånkoppling (pdf, nytt fönster)

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter

Synpunkter på remissen lämnas till Svenska kraftnät senast den 28 augusti 2020. Ange diarienummer Svk 2020/1677 och skicka dem till e-post AFK@svk.se. Svaren ska lämnas i Word-format och i svaret ska det tydligt framgå vilka avsnitt i föreskrift och konsekvensutredning som synpunkterna gäller.

Om automatisk förbrukningsförkoppling

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Enligt nuvarande föreskrift ska elnät direkt anslutna till transmissionsnätsstationer i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska ha utrustning för AFK (och frånkopplas vid 49,4 Hz).

Enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2017/2196 ska en uppdaterad automatisk förbrukningsfrånkopplingsfunktion, som uppfyller kraven i ER-koden, vara implementerad senast den 18 december 2022.

 

Granskad