Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling kommer

Våren 2021 planerar Svenska kraftnät att publicera en ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling med tillhörande konsekvensutredning. Den nya föreskriften kommer att vara anpassad till dagens kraftsystem och den europeiska förordningen (EU) 2017/2196.

Förändringarna från befintlig föreskrift gäller främst de delar som behandlar automatisk förbrukningsfrånkoppling (SvkFS 2001:1), kallad AFK.

Svenska kraftnät har under år 2020 förankrat och haft en dialog om föreslagna förändringar med en referensgrupp där regionnätsägarna, utvalda större lokalnätsägare samt Energiföretagen deltagit med sina perspektiv och synpunkter på föreskriftens nya utformning. Under sommaren 2020 var ett förslag på ny föreskrift med tillhörande konsekvensutredning ute på remiss.

Om automatisk förbrukningsförkoppling

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Enligt nuvarande föreskrift ska elnät direkt anslutna till transmissionsnätsstationer i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska ha utrustning för AFK (och frånkopplas vid 49,4 Hz).

Enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2017/2196 ska en uppdaterad automatisk förbrukningsfrånkopplingsfunktion, som uppfyller kraven i ER-koden, vara implementerad senast den 18 december 2022.

 

Granskad