Fifty

Under 2015 enades Svenska kraftnät och Statnett om ett samarbete för att utveckla och förvalta ett gemensamt drift- och marknadssystem. Samarbetet baseras på Statnetts egenutvecklade system LARM och har fått namnet Fifty.

Logga Fifty

Sedan uppstarten har Svenska kraftnät tagit två versioner av Fifty MMS samt en första version av HVDC i drift.

Den 1 februari 2018 undertecknade Ulla Sandborgh och Statnetts koncernchef Auke Lont aktieägaravtal i bolaget Fifty AS. Därmed har verksamheten i Fifty startat, med de två ägarna Svenska kraftnät och Statnett.

Bolaget Fifty kommer att utgöra basen för utveckling och förvaltning av IT-system för marknad och balansering. Samarbetet kring Fifty ska effektivisera utveckling och förvaltning, framtidssäkra lösningen mot bland annat nätkoder och bidra till utvecklingen av nordiska lösningar som förbättrar systemdriften.

Fifty kommer att spela en central roll i ett nytt nordiskt balanseringskoncept, där 15 minuters avräkning ingår, genom att leverera merparten av de IT-system som krävs, främst till Svenska kraftnät och Statnett men även till Fingrid och Energinet.

Fifty kommer löpande att leverera nya versioner av Fifty MMS och portföljen kompletteras med Fifty HVDC och Fifty Nordic MMS under 2018-2019.

Referensgrupp

En referensgrupp har bildats, bestående av Axpo, EON, Fortum, Vattenfall, Skellefteå Kraft och Statkraft.

Mer information

Mer information om Fifty MMS, Fifty Nordic MMS och FiftyWeb.

Kontakt

För aktörsfrågor till Fifty används epostadressen fifty@svk.se. Den bevakas av projektet under kontorstid och återkopplingstiden är upp till 5 dagar.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på Fiftys nyheter för att få kontinuerlig information om kommande förändringar. Nyhetsflödet hittar du nedan. Du prenumererar genom att klicka på RSS eller E-post överst i flödet. Du kommer då vidare för att ställa in din prenumeration.

Nyheter

Följ nyheter om Fifty via RSS E-post

Fifty MMS v14 tas i drift den 13 mars

Fifty MMS v14, inklusive ny funktionalitet för FCR, kommer att tas i drift den 13 mars 2019. Det innebär också att 13 mars är det datum som nytt Balansansvarsavtal börjar gälla.

Uppdaterad tidplan för Fifty MMS v14

Som vi tidigare kommunicerat har vi inte möjlighet att produktionssätta Fifty MMS v14 nov/dec 2018, på grund av andra produktionssättningar hos Statnett. Vi ser nu att första möjliga tidpunkt för go live är början på mars 2019.

Ny tidplan för Fifty MMS v14

På grund av andra produktionssättningar hos Statnett har vi inte möjlighet att produktionssätta Fifty MMS v14 som planerat nov/dec 2018. Ny tidplan är Q1 2019.

Om Fifty MMS v14

Go live för Fifty MMS v14 planeras till den 27 november (observera att detta datum kan ändras). Den nya versionen av Fifty MMS innehåller utöver funktionalitet för FCR utökat stöd för Balanstjänsten samt förberedelser inför ny nordisk aFRR-kapacitetsmarknad (funktionalitet tas i drift i samband med aFRR CM go live Q2 2019).

Go live för Fifty v13 den 17 april

Den 17 april 2018 blir Go live för Fifty v13, enligt vad som tidigare kommunicerats via BA-avtalet. Detta innebär att frekvens, aktiverad FCR och aFRR rapporteras från Fifty för driftsdygnet 17 april i början på efterföljande dygn.

Om Fifty v13

Den 17 april är planerad Go live för Fifty v13. Fifty v13 innehåller främst funktionalitet för förbrukningsprognoser och stöd för Balanstjänsten. Aktörer som deltar på FCR- och aFRR-marknaden är de som i första hand berörs av ändringar då återrapportering av aktiverad FCR och aFRR ändras.

Granskad