Systemet Fifty

I januari 2016 startade Svenska kraftnät tillsammans med Statnett ett projekt som syftar till att byta ut befintligt marknads- och planeringssystem (Trans) mot ett nytt system. Det nya systemet är baserat på det av Statnett egenutvecklade systemet Fifty (tidigare LARM).

Logga FiftySamarbetet kring Fifty ska effektivisera utveckling och förvaltning, framtidssäkra lösningen mot bland annat nätkoder och bidra till utvecklingen av nordiska lösningar som förbättrar systemdriften.

Förutom detta möjliggör Fifty ny funktionalitet så som elektroniska avrop och en webblösning för aktörer. Ambitionen är att så långt det är möjligt harmonisera arbetsprocesser för operatörer och marknadslösningar mellan länderna.

En referensgrupp har bildats, bestående av Axpo, EON, Fortum, Vattenfall, Skellefteå Kraft och Statkraft. Föreslagna ändringar har granskats av referensgruppen och synpunkter på dessa har sedan i möjligaste mån tagits tillvara.

Projektet planerar för cirka 2 versioner per år, vilka påverkar aktörer i olika grad.

Fifty v12

Den 26 september 2017 tog Svenska kraftnät den första versionen, Fifty v12, i drift. Det innebär att nytt balansansvarsavtal börjat gälla samt att det skett en uppdatering av Edielanvisningarna (länk till Ediels webbplats, nytt fönster).

Samtidigt som Fifty v12 togs i drift tog eSett över bilateral handel (länk till eSetts webbplats, nytt fönster).

Fifty v12 innehåller funktionalitet för bland annat planer, handel och reglerkraftsmarknad. Kommande versioner av Fifty kommer successivt att ta över funktionalitet från Trans, tills dess att Trans är helt utfasat.

Fifty v13

Fifty v13 innehåller främst funktionalitet för förbrukningsprognoser och stöd för Balanstjänsten. Aktörer som deltar på FCR- och aFRR-marknaden är de som i första hand berörs av ändringar då återrapportering av aktiverad FCR och aFRR ändras. Go live för Fifty v13 är planerad den 17 april 2018.

Läs mer om Fifty v13 här.

FiftyWeb

Se mer information om FiftyWeb här.

Kontakt

För aktörsfrågor till Fifty används epostadressen fifty@svk.se. Den bevakas av projektet under kontorstid och återkopplingstiden är upp till 5 dagar. Vid händelse av en incident ska inte denna brevlåda användas.

Nyheter

Följ nyheter om Fifty via RSS E-post

Go live för Fifty v13 den 17 april

Den 17 april 2018 blir Go live för Fifty v13, enligt vad som tidigare kommunicerats via BA-avtalet. Detta innebär att frekvens, aktiverad FCR och aFRR rapporteras från Fifty för driftsdygnet 17 april i början på efterföljande dygn.

Om Fifty v13

Den 17 april är planerad Go live för Fifty v13. Fifty v13 innehåller främst funktionalitet för förbrukningsprognoser och stöd för Balanstjänsten. Aktörer som deltar på FCR- och aFRR-marknaden är de som i första hand berörs av ändringar då återrapportering av aktiverad FCR och aFRR ändras.

Prenumerera på nyheter om Fifty

För att prenumerera på nyheter klickar du på RSS eller E-post överst i flödet. Du kommer då vidare för att ställa in din prenumeration.

Granskad