Fifty Nordic MMS

Fifty Nordic MMS innehåller funktionalitet för gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR. Planerad go live för Fifty Nordic MMS är Q2 2019 och för den nya marknadslösningen Q3 2019.

Nu finns slutlig version av aFRR Implementation Guide tillgänglig på Nordic Balancing Models webbplats (nytt fönster).

Den 12 december kl. 14-16 kommer Statnett, Svenska kraftnät, Energinet och Fingrid att hålla ett webinar gällande IT-implementationen för den kommande aFRR-kapacitetsmarknaden. Syftet är att introducera aktörer på aFRR-marknaden till IT-lösningen. Två huvudpunkter kommer att tas upp, vilka båda är viktiga för att kunna delta på aFRR-marknaden:

  • Demo av användargränssnitt till lösningen
  • Teknisk lösning ECP och genomgång av aFRR Implementation Guide

För frågor eller specifika önskemål om vad som ska tas upp på webinaret vänligen maila marie.sandahl@svk.se i förväg. Det går också bra att ställa frågor under webinaret via funktionalitet i Skype.

Anmälan skickas till marie.sandahl@svk.se. Mer information finns på Nordic Balancing Models webbplats (nytt fönster).

Kapacitetsmarknad för aFRR

En kapacitetsmarknad för aFRR ställer nya krav på kommunikationen för att skicka in bud. I dokumentlistan nedan finns information om kapacitetsmarknaden och en installationsguide för ECP. ECP kommer att användas både i kapacitetsmarknad för aFRR och för elektroniska avrop (mFRR). Installationsguiden är inte färdigställd, röd- eller gulmarkerad text är information som kommer att uppdateras. Notera att de mailadresser som finns i dokumentet inte är i bruk än.

Dokumenten publiceras i syfte att ge aktörer möjlighet att förbereda sina IT-system för kommande kapacitetsmarknad för aFRR.

Det är bra att involvera systemleverantörer så tidigt som möjligt, kontakta fifty@svk.se så tar Svenska kraftnät en direktkontakt med dessa.

Granskad