Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om kommande upphandling i projektet Inlandspaketet

Information om upphandling av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), förprojektering och detaljprojektering i Inlandspaketet, del av NordSyd-programmet.

Bakgrund

Gränsen mellan el-områdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste cirka 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

NordSyd har delats upp i fyra huvuddelar, kallade ben och benen har delats in i paket. Västeråsbenet är ett av de fyra benen och där ingår Inlandspaketet tillsammans med Västeråspaketet del 1 och 2, Ockelbopaketet och Laforsenpaketet.

Inlandspaketet

Inlandspaketet är uppdelat i två projekt som innefattar en 400 kV-dubbelledning mellan Kilforsen i Sollefteå kommun och Fallviken i Ockelbo kommun, via en mellanliggande station i Ragunda kommun (Bispgården) samt avveckling av ledningar. Inriktningsbeslut togs av Svenska Kraftnäts styrelse den 26 maj 2023.

Karta över Västeråsbenet.

Kommande upphandling av konsultuppdrag för MKB, förprojektering och detaljprojektering

Normalt avropar Svenska kraftnät miljökonsekvensbeskrivning (MKB) via ramavtalet för tekniska konsulter och förprojektering och detaljprojektering via ramavtalet för projektering. Detta resulterar i separata konsultuppdrag för MKB, förprojektering och detaljprojektering. Inlandspaketet har utsetts till ett pilotprojekt för att pröva att upphandla dessa tre tjänster som ett konsultuppdrag. Upphandlingssättet kommer att utvärderas för att eventuellt bli det nya normala på Svenska kraftnät.

Fördelar för Svenska kraftnät och leverantören

Svenska kraftnät eftersträvar en öppenhet och transparens samt god dialog och långsiktigt samarbete med våra leverantörer. Vi tror att det här upphandlingssättet bidrar till allt detta eftersom vi kan ha en kontaktpunkt mellan Svenska kraftnät och våra leverantörer.

Svenska kraftnät ser med det här upphandlingssättet större möjlighet för leverantören att självständigt styra uppdragets olika delar, tidplanen för dem och nödvändiga resurser när uppdragen omfattar flera delar.

Svenska kraftnät ser potentiellt lägre ”effektivitetsförluster” och mindre risk för ”informationsglapp” då överlämning mellan olika skeden och leverantörer inte behöver göras på samma sätt som idag. Svenska Kraftnät arbetar hårt för att minska ledtiderna i projekten och det här upphandlingssättet skulle kunna bidra till det.

Totalt sett tror vi också att det här upphandlingssättet leder till ett större engagemang, både hos Svenska kraftnät och leverantören, eftersom uppdraget blir ett större åtagande, både tidsmässigt och ekonomiskt.

Uppskattat värde på konsultuppdrag

Upphandlingens uppskattade omfattning för hela konsultuppdraget beräknas vara upp emot 8-10 gånger större än vad Svenska kraftnäts vanligtvis går ut med i sina förfrågningar för denna typen av arbete.

Tidplan för upphandlingen

Förfrågningsunderlaget beräknas skickas ut i november 2023. Start av uppdraget sker omgående efter genomförd upphandling och tilldelning.

Informationsmöte

Svenska kraftnät planerar att bjuda in till en informationsträff om upphandlingen. Träffen kommer att ske torsdag den 21 september från klockan 14 på Chokladfabriken i Sundbyberg. Anmäl ert intresse genom att mejla avrop.projekteringar@svk.se.

Kontakt

Ansvarig inköpare Carin Kihlström, carin.kihlstrom@svk.se.

Huvudprojektledare Kari Vaiho, kari.vaiho@svk.se.

Granskad