Skicka e-faktura till Svenska kraftnät

Sedan 1 april 2019 ska du som leverantör till Svenska kraftnät enligt lag skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Enligt lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) ska alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK, faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Svenska kraftnät ska därför faktureras med en e-faktura.

Kom ihåg att ange vår referens i fakturan, utan korrekt referens finns det risk för att vår handläggning av din faktura fördröjs. Om referens saknas ber vi er att kontakta oss för korrekta uppgifter.

Vår referens består antingen av

  • Ordernummer (7-ställigt)
  • Användarnamn (2-6 bokstäver)
  • Projektnummer (6-ställigt)

Ni som kan e-fakturera

Svenska Kraftnät vill i första hand att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Svenska kraftnäts PEPPOL-ID är 0007:2021004284.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. Svenska kraftnät tar emot e-faktura i följande format: Peppol BIS Billing 3.0 och Svefaktura 1.0. Vi har OpusCapita som VAN-operatör och vårt parts-id är 2021004284. Kontakta oss via e-post för frågor kring anslutning.

Ni som inte kan e-fakturera

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura kan ni kostnadsfritt fakturera oss via OpusCapitas fakturaportal. Öppnas i nytt fönster 

Ni som sedan tidigare använder Fakturaportalen kan fortsätta med det: www.fakturaportalen.se Öppnas i nytt fönster

Lathund - Kom igång med Fakturaportalen. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss för frågor

E-post: ekonomisupport@svk.se

Relaterad information

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor på www.digg.se webbplats. Öppnas i nytt fönster

E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta SFTI:s webbplats (.html) Ladda ner

 

 

Granskad