Ediel- och avräkningsk­onferensen

Med anledning av Corona-viruset har nästa Edielkonferens flyttats till den 11-12 november 2021. Konferensen kommer att hållas på Clarion Hotel Arlanda. Information om program och anmälan läggs ut här under 2021. Vi ser fram emot att se er där!

Presentationer från Ediel- och avräkningskonferensen 2019

Ediel- och avräkningskonferensen anordnades första gången i början av 2000-talet med syftet att förtydliga och informera elmarknadens aktörer om förändringar av regelverk. Konferensen är idag en mötesplats för många nordiska branschaktörer och har blivit en av Sveriges elmarknads största.

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta:
Marina Häggblom
telefon: 073-439 95 88

Oscar Ludwigs
E-post:oscar.ludwigs@svk.se
telefon: 010-475 81 63

Ediel- och avräkningskonferensen arrangeras av Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling.

Granskad