Webbinarium: sthlmflex dialog med marknadsaktörer, 20 april

Den lokala flexibilitetsmarknaden sthlmflex ger elanvändare möjlighet att få ersättning för att tillfälligt minska sin elanvändning. Vi bjuder nu in till ett webbinarium den 20 april för information till marknadsaktörer i Storstockholm om hur ni kan delta.

Sthlmflex är en möjlighet för elanvändare och elproducenter att bidra med flexibilitet till Storstockholms elnät vid ansträngda situation vintertid. Det innebär att elanvändare och elproducenter kan få ersättning för att tillfälligt minska sin elanvändning respektive öka sin elproduktion.

Aktörerna bakom sthlmflex, Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution, vill ge marknadens aktörer goda möjligheter att förbereda sitt deltagande vid en eventuell fortsättning av sthlmflex nästkommande vintrar. Vi bjuder nu in till en dialog för information om sthlmflex och hur ni kan delta.

Information om mötet

Typ av möte: Öppet

Målgrupp: Företag och organisationer som vill förstå mer om sthlmflex och som ser möjligheter att delta med flexibilitet

Tid: Tisdagen den 20 april, 2021, kl. 13.00-14.30

Anmälan: Föranmälan via e-post till linda.schumacher@svk.se.

Om mötet: Digitalt möte via Teams. Länk till mötet.

Skicka gärna in frågor i förväg via e-post till linda.schumacher@svk.se.

Dialogen hålls även på engelska den 27 april.

Observera att mötet fungerar bäst med webbläsarna Microsoft Edge eller Chrome. För god ljudkvalitet, använd gärna headset/hörlurar.

Agenda

Kontakt

Kontakta Svenska kraftnät

Magnus Lindén: magnus.linden@svenskakraftnät.se.

Linda Schumacher: linda.schumacher@svk.se.

Kontakta Ellevio

Vid frågor från flexleverantörer, kontakta Stefan Lindbom: stefan.lindbom@ellevio.se.

Vid övergripande projektfrågor, kontakta Bengt Johansson: bengt.i.johansson@ellevio.se.

Kontakta Vattenfall Eldistribution

Vid frågor från flexleverantörer, kontakta Björn Godring: bjorn.godring@vattenfall.com.

Vid övergripande projektfrågor, kontakta Yvonne Ruwaida: yvonne.ruwaida@vattenfall.com.

Mer information

Läs mer om sthlmflex.

Se information om seminariet som hålls på engelska den 27 april.

Granskad