Öppen konsultation om regler för gemensam marknad för utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan Svenska kraftnät och Energinet

Svenska kraftnät och Energinet genomför en öppen konsultation om sitt gemensamma förslag om utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan sig. Konsultationen är öppen till och med 18 maj 2021.

Svenska kraftnät och Energinet har sedan 2012 en gemensam marknad för frekvenshållningsreserverna FCR-N och FCR-D upp. Från och med 2022 så introduceras även den nya produkten FCR-D ned. Svenska kraftnät och Energinet har därför tillsammans tagit fram förslag avseende det nuvarande utbytet av FCR-N och FCR-D upp, samt för det nya utbytet av FCR-D ned.
Förslaget ligger nu ute för konsultation med elmarknadens aktörer i enlighet med det gemensamma europeiska regelverket. Förslaget ska efter att det konsulterats lämnas till den svenska och danska tillsynsmyndigheten för godkännande.

Svenska kraftnät och Energinet välkomnar synpunkter på förslaget senast den 18 maj 2021

Läs förslaget: Energinet and Svenska kraftnät proposal for
exchange of Frequency Containment Reserve
Normal and Disturbance in accordance with article
33(1) of the commission regulation (EU) 2017/2195
of 23 November 2017 establishing a guideline on
electricity balancing
(engelska, pdf, 565 kB, nytt fönster).

Svar på konsultationen skickas via e-post till fcr@svk.se. Sista datum för återkoppling är den 18 maj 2021.

Utbyte av balanskapacitet ska ske enligt gemensamma harmoniserade regler godkända av tillsynsmyndigheterna

Enligt EU-förordningen Balanshållning av el (EB) ska två systemoperatörer som utbyter balanskapacitet, ta fram ett förslag på gemensamma och harmoniserade regler samt process för utbyte och upphandling av balanskapacitet. Förslaget ska godkännas av respektive systemoperatörs tillsynsmyndighet.

Förslaget ska i enlighet med artikel 5(3)(b) i samma förordning godkännas av respektive systemoperatörs tillsynsmyndighet.

Kontakt

Eventuella frågor till Svenska kraftnät om konsultationen besvaras via e-post: fcr@svk.se.

Granskad