Aktörsmöte om förändringar av marknaden för mFRR, 3 februari 2021

Svenska kraftnät bjöd in till ett nationellt aktörsmöte om planerade förändringar av marknaden för mFRR.

Projektplanen för automatiserad mFRR energiaktiveringsmarknad har förlängts till kvartal 4 år 2022. Svenska kraftnät bjöd in aktörer till ett möte om förändringarna. Mötet riktar sig till de aktörer som deltar på marknaden idag.

Webinaret hölls digitalt 3 februari mellan 13.30-15.

Kontakt: mFRR@svk.se

Mer information: Läs tidigare nyhet om tidplanen: Tidplanen för automatiserad mFRR energiaktiveringsmarknad har uppdaterats (nytt fönster)

Dokumentation från mötet

Presentationen från mötet "Förändringar på energiaktiveringsmarknaden för
mFRR" (pdf, 1,79 MB, nytt fönster)

Granskad