Aktörsmöte om nordisk aFRR kapacitetsmarknad, 5 februari 2021

De fyra nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) bjöd in till gemensamt webbmöte för att presentera uppdateringar gällande nordisk kapacitetsmarknad för aFRR.

Mötet hölls digitalt den 5 februari klockan 10-11.30.

Dokumentation från mötet

Mötet filmades. Länk till filmen och presentationer från mötet finns för nedladdning på den gemensamma webbplatsen för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster).

Mer information

Läs tidigare nyhet om tidplanen: Uppdatering om nordisk aFRR kapacitetsmarknad.

Läs tidigare nyhet på engelska på TSO:ernas gemensamma webbplats för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster).

Mer information finns på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Granskad