Beredskap för dammhaveri – utvärdering och framåtblick

Svenska kraftnäts genomförde en digital workshop den 22 oktober 2020 med syftet att följa upp arbetet enligt Handlingsplanen för vidareutveckling av beredskapen för dammhaveri som bedrivits sedan 2015.

Workshopen hade följande huvudpunkter:

  • Kunskapshöjning - Presentation av genomförda aktiviteter
  • Gemensam utvärdering av målbildsuppfyllnad
  • Framåtblickande diskussion    

Drygt 70 personer deltog från verksamhetsutövare, länsstyrelser, kommuner, regioner, räddningstjänster, SOS Alarm, MSB, Sveriges Radio, Försvarsmakten, Trafikverket, konsulter, med flera.

Kontakt: dammsakerhet@svk.se

Mer information om Svenska kraftnäts arbete med dammhaveriberedskap hittar du på sidan Beredskap för dammhaveri.

Dokumentation från workshopen

Presentation från workshopen (pdf, 5,8 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Handlingsplanen för vidareutveckling av beredskapen för dammhaveri (pdf, 540 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad