Digitalt informationsmöte Skogssäter-Kilanda, 4 maj

Svenska kraftnät höll digitalt informationsmöte om transmissionsnätsprojektet Skogssäter-Kilanda, tisdag 4 maj. Inledningsvis höll Svenska kraftnät en presentation med information om projektet. Därefter följde en öppen frågestund.

Med anledning av coronaviruset covid-19 har planerade informationsmöten fått skjutits upp i hopp om att kunna genomföra mötena fysisk på plats. Då det fortfarande är osäkert när sådana möten skulle kunna bli aktuella valde

Svenska kraftnät att genomföra ett digitalt informationsmöte. Avsikten är fortfarande att hålla fysiska informationsmöten så snart det kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ livesändningen

Typ: Öppen

När: 4 maj, sändningen började klockan 18.00 och pågick till runt 19.00

Hur: Informationsmötet kunde följas digitalt via webbverktyget Webex.

Om transmissionsnätsprojektet Skogssäter-Kilanda

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Kilanda i Ale kommun. Förnyelsen görs genom att en ny ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs.

Läs mer om projektet

Granskad