Digitalt informationsmöte Söderåsen-Barsebäck, 8 juni

Svenska kraftnät välkomnade till digitalt informationsmöte tisdag 8 juni. Sändningen startade 18.00 och pågick fram till runt 19.00. Inledningsvis höll Svenska kraftnät en presentation med information om projektet. Därefter följdes en öppen frågestund.

Med anledning av coronaviruset covid-19 har planerade informationsmöten fått skjutits upp i hopp om att kunna genomföra mötena fysisk på plats. Då det fortfarande är osäkert när sådana möten skulle kunna bli aktuella valde Svenska kraftnät att genomföra ett digitalt informationsmöte 8 juni.

Avsikten är fortfarande att hålla fysiska informationsmöten så snart det kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ livesändningen

Typ: Öppen

När: 8 juni sändningen började klockan 18.00 och pågick till runt 19.00

Hur: Informationsmötet kan följas digitalt via webbverktyget Webex.

Så ställer du dina frågor

Frågor kunde skickas in via verktyget Slido.

Se sändningen i efterhand

En textad version av sändningen kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Om transmissionsnätsprojektet Söderåsen-Barsebäck

Mellan Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun går i dag en ca 42 kilometer 400 kV kraftledning. Vid projektets start är ledningen drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd är den närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och Söderåsen-Barsebäck är i ett sådant skick att den behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna vara funktionsduglig och bidra till en säker elförsörjning enligt kraven för driftsäkerhet.

Mer om transmissionsnätsprojektet Söderåsen-Barsebäck

Granskad