Gemensamt nordiskt webbinarium om införandet 15 minuter avräkningsperiod, 7 juni

Den 7 juni kl. 13-14.30 höll de nordiska TSOerna ett gemensamt webbinarium för elmarknadens aktörer om införandet av 15 minuters avräkningsperiod i Norden. Webbinariet hölls på engelska.

Den 22 maj 2023 kl. 00.00 går den nordiska elmarknaden över till 15 minuters avräkningsperiod för obalanser och som handelsenhet på de nordiska intradag- och balansmarknaderna.

Att gå till en högre tidsupplösning på de nordiska elmarknaderna får stor påverkan på elmarknadens aktörer. Det kommer bland annat att kräva förändringar i många av aktörernas system och processer.

Den 7 juni kl. 13.00-14.30 höll de nordiska systemansvariga för överföringssystem (TSO) ett gemensamt webbinarium för marknadsaktörer i Norden om införandet av 15 minuters tidsperiod. Mötet filmades och går att se i efterhand.

Webbinariet hölls på engelska.

Dokumentation från mötet

Se mötespresentationen (engelska, pdf, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Se webbinariet som film via Youtube (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Granskad