Informationsmöte om elområdesöversyn, 20 januari 2021

Den 20 januari arrangerade de nordiska TSO:erna ett välbesökt informationsmöte om den pågående elområdesöversynen.

Mötet, som genomfördes digitalt, riktade sig i första hand till elmarknadens aktörer. Fokus under mötet var på innehåll och konsekvenser av den europeiska tillsynsmyndigheten ACERs beslut om metod för elområdesöversynen.

Under mötet presenterades information om tidslinjen för arbetet med översynen, huvuddragen i metoden som ska användas vid utvärderingen samt det tillkommande kravet på nodprissimuleringar.

Detta var den första av flera intressentmöten som planeras under den pågående elområdesöversynen.

Webinaret hölls 20 januari mellan 13.30–15.30 och var ett digitalt möte på engelska.

Dokumentation från mötet

Nordic BZR Stakeholder seminar 2021-10-20 (engelska, pdf, 1,8 Mb, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt: elomradesoversyn@svk.se

Läs mer om elområdesöversynen.

Granskad