Informationsmöte transmissionsnätsprojekt Horred-Breared

Svenska kraftnät bjöd in till digitalt informationsmöte 2 februari om transmissionsnätsprojekt Horred-Breared. Inledningsvis hölls en presentation med information om projektet. Därefter följde en öppen frågestund.

Dokumentation från mötet

En textad version av sändningen finns tillgänglig här: https://youtu.be/o_qZNwd0gC0 Öppnas i nytt fönster

Om projektet Horred-Breared

Transmissionsnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver förnyas. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV luftledning byggs mellan stationerna. När den nya ledningen är färdigbyggd och tagen i drift kan den ålderstigna ledningen rivas.

Läs mer om projektet

Granskad