Introduktion till införande av 15 minuters tidsupplösning som balansavräknings- och handelsperiod

Svenska kraftnät bjöd in marknadsaktörer till webbinarum för att informera om införande av 15 minuters tidsupplösning - varför den införs, vad den innebär och hur planen ser ut framåt.

Idag använder Sverige och Norden 60 minuter som tidsperiod för avräkning av obalanser och som handelsperiod på elmarknaden. Den 22 maj 2023 är det tänkt att den nordiska elmarknaden övergår till 15 minuters tidsupplösning för balansavräkning och handel på intradagmarknaden. Det innebär stora förändringar för flera av elmarknadens aktörer.

Målgrupp: Elmarknadens aktörer
Tid: Tisdagen den 14 september, klockan 13.00-14.30
Plats: Digital möte

Se presentationen från mötet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

 

Frågor och svar från webbinarium 14 september 2021

Granskad