Kraft 2020

Onsdagen den 2 september arrangerades Kraft 2020 — Svenska kraftnäts kund- och intressentmöte som i år var digitalt. Här kan du se mötet i efterhand.

Programmet
Tid Programpunkt Talare
12.30 Registrering  
13.00 Moderator hälsar välkommen Malin Thorsén
13.05 Tillsammans möjliggör vi energiomställningen

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör

13.15 Är vi på rätt väg? Sveriges roll som möjliggörare Samtal med Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
13.30 The green deal – Så påverkar den europeiska energipolitiken

Karin Karlsbro
EU-parlamentariker (L)

Leif Pettersson
Avdelningschef Strategisk utveckling, Svenska kraftnät

13.50 Paus

 

14.00 Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen

Lowina Lundström
Divisionschef System, Svenska kraftnät
 
Per Eckemark
Divisionschef Nät, Svenska kraftnät

14.20 Win win med stödtjänster 
– så kan fler bidra till de klimatpolitiska målen

Anna Jäderström
Enhetschef Balansmarknad, Svenska kraftnät

14.35 Panel om nya stödtjänster

Karin Jarl-Månsson
Head of Smart Infrastructure Accelerator Nordic & Baltic, Siemens       

Daniel Lindén
VD Tibber

Erik Gunnheden 
Chef för Nät- och kontroll, OX2

Johan Arnberg
Head of Physical Optimization and Structuring, Axpo Sweden

14.50 Paus  
15.05 Långsiktig effekttillräcklighet
– ett måste för energiomställningen

Niclas Damsgaard

Chefsstrateg elmarknad, Svenska kraftnät

15.30 Panel om den långsiktiga effekttillräckligheten

Therese Hindman Persson
Chefsekonom Energimarknadsinspektionen

Johan Bruce
Energidirektör Skogsindustrierna

Andreas Regnell
Strategidirektör Vattenfall

Lina Håkansdotter
Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Martin Höhler
VD E.ON Energidistribution

15.45 Paus

 

16.00 Hybrit – Världens första fossilfria ståltillverkning

Eva Vitell
VD Hybrit

16.15 Power to X – När el blir bränsle

Stine Grenaa Jensen
Head of Gas System Development, Ph.d, Energinet

16.30-16.45 Vad tar vi med oss från den här dagen?

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör

Granskad