En ny spelplan för elförsörjningen

Energiomställningen och elektrifieringen är här – samtidigt. Förändringstakten är högre än någonsin. Spelplanen för elförsörjningen ritas om och alla är spelare. Svenska kraftnät bjöd in till Kraft 2021, en mötesplats för energibranschen och samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå.

I samtal och presentationer riktade vi fokus på våra gemensamma utmaningar och möjliga lösningar för en säker elförsörjning och en hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsexperten Malin Thorsén var moderator.

Kraft 2021 hölls digital och ägde rum torsdag 2 september 2021, 12.30-16.30.

Program Kraft 2021

12.30-12.40

Lägesbild: Svenska kraftnät

Vi hälsas välkomna av Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe som ger oss en kort omvärldsanalys – vilka stora förändringar står energibranschen inför, vad har Svenska kraftnät åstadkommit och vad ska levereras framöver?

Talare:

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät

12.40-13.10

Den förändrade spelplanen – Svenska kraftnäts framtidsanalys

Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys till 2050 visar på en kraftig elektrifiering och ett annat kraftsystem än vad vi är vana vid. Daniel Gustafsson presenterar fyra scenarier som visar olika utvecklingsvägar för kraftsystemet och vilka behov de kan medföra. Alla ställer stora krav på elförsörjningens aktörer, inte minst på Svenska kraftnät, för att säkra ett kraftsystem som möter förändrade produktions- och förbrukningsmönster, energipolitiska mål och samhällets välfärd och utveckling.

Talare:

Daniel Gustafsson, avdelningschef kraftsystem, Svenska kraftnät

13.10-13.40

El i hela Sverige?

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne och Peter Larsson regeringens samordnare för större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten, kommenterar Svenska kraftnäts framtidsanalys ut ett regionalt perspektiv. 

Talare:

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

Peter Larsson regeringens samordnare för större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten

13.40-13.45 PAUS

13.45-14.50

Spelväxlarna – spaning på vätgas, digitalisering och närproducerat

I tre pass efter varandra får vi ta del av olika framtidsspaningar om hur kraftproduktionen förändras genom nya kraftslag, innovation, digitalisering och konsumtion – och vilka krav det ställer på kraftsystemet och transmissionsnätet.

Vätgasen – en gamechanger
Vad händer när vätgasen tar plats på arenan? Vätgas kan fasa ut fossila bränslen inom transport- och industrisektorn men också spela en viktig roll i omställningen av energisystemet

Talare: 

Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare på RISE och projektledare för Swedish Hydrogen Development Center, SHDC

Digitaliseringen – i energiomställningens centrum
Automatisering, AI, smarta elnät, Internet of Things. Hur påverkar digitaliseringen elförsörjningen och energiomställningen? Vilken digitaliseringsresa väntar för energibranschen?

Talare:

Pontus Wallin, Data Scientist, Svenska kraftnät

Småskaligt och närproducerat – när energifrågan blir lokal
Lokal och småskalig produktion för såväl industrier som hushåll är en av de viktiga lösningarna för framtidens elsystem. WSP har kartlagt läget med elsystemet i Sveriges kommuner, skillnaderna är stora och utmaningarna skiljer sig åt. Beslut i en kommun eller region påverkar även kommuner och regioner runt omkring.

Talare:

Anna Nordling, sektionschef Energi, WSP, författare till rapporten Brister, beslut och balans i elsystemet – så kan ekvationen gå ihop.

14.50-15.00 PAUS

15.00-15.25

Panelsamtal: Hur ska alla spelare få plats på planen?

Välkommen in i matchen - hur ska den regionala och lokala politiken, producenterna och Svenska kraftnät samspela för att möta de förändringar som elförsörjningen står inför?

Talare:

  • Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen
  • Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska Kraftnät

15.25-15.45

Inspel från departementet

Statssekreterare Sebastian de Toro ger oss sin syn på politikens ansvar för att möta de förändringar som elförsörjningen står inför. Han pratar också om regeringens energipolitik som bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Talare: Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

15.45-16.10

Heta stolen: Gör Svenska kraftnät tillräckligt?

Svenska kraftnäts företrädare tar plats i heta stolen. Gör Svenska kraftnät tillräckligt för att möta nya behov och utmaningar för att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem och transmissionsnät – nu och i framtiden?

Talare:

  • Lowina Lundström, divisionschef system, Svenska kraftnät
  • Lars Jansson, divisionschef IT, Svenska kraftnät
  • Per Kvarnefalk, avdelningschef anläggningar, Svenska kraftnät

16.10-16.20

Summering och avslutning

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och moderatorn Malin Thorsén summerar och avslutar Kraft 2021.

Granskad