Hoppa till huvudinnehåll

Möte om marknader för stödtjänster

Den 22 oktober anordnade Svenska kraftnät ett webbmöte om sina marknader för stödtjänster.

Svenska kraftnät gav en översikt över dagens marknader och hur de kommer att utvecklas de kommande åren. Vi fick även igenom processen för att kvalificera sig som aktör på våra marknader och presenterade en överblick över de olika marknadslösningar som tillämpas idag.

Mötet var öppet för alla men riktade sig i första hand till aktörer som är nya för våra marknader.

Agenda

Tid Punkt
12.30-13.15 Vad är stödtjänster
13.15-13.20 Kort paus
13.20-14.05 Marknadsdesign och förutsättningar
14.05-14.20 Paus
14.20-15.05 Förkvalificeringsprocessen med exempel
15.05-15.10 Kort paus
15.10-15.25 Mer om framtidens marknader
15.25-15.30 Avrundning och avslutning
Dokumentation från mötet
Granskad