Möte om marknader för stödtjänster

Den 22 oktober anordnade Svenska kraftnät ett webbmöte om sina marknader för stödtjänster.

Svenska kraftnät gav en översikt över dagens marknader och hur de kommer att utvecklas de kommande åren. Vi fick även igenom processen för att kvalificera sig som aktör på våra marknader och presenterade en överblick över de olika marknadslösningar som tillämpas idag.

Mötet var öppet för alla men riktade sig i första hand till aktörer som är nya för våra marknader.

Dokumentation från mötet

Svar på frågor som ställdes under aktörsmötet

Frågorna och svaren syftar till att öka kunskap och förståelse för våra marknader och processer. Vi har i vissa fall behövt tolka frågorna för att kunna svara och svaren är skrivna i talspråk och ibland resonerande. Vi utesluter heller inte att mindre felskrivningar kan förekomma. Vi hänvisar alltid till våra vägledningar och befintlig lagstiftning för en komplett bild av våra balansmarknader.  

Frågor och svar från mötet

Granskad