Nordiskt webbinarium om den pågående utvecklingen av energimarknaden för mFRR

Den 16 juni bjuder de nordiska TSO:erna in till gemensamt webbinarium för ytterligare information om pågående utveckling av energimarknaden för mFRR. På webbinariet ska en uppdaterad version av implementationsguiden presenteras tillsammans med de uppdaterade nationella implementeringsplanerna för marknadsaktörer.

Webbinariet kommer även att innehålla en genomgång och förklaring av hur systemet kommer att välja vilka mFRR-bud som ska aktiveras.

Information om mötet

Typ av möte: Öppet

Målgrupp: Marknadsaktörer

Tid: Tisdagen den 16 juni, klockan 13.00-16.00

Anmälan: Anmälan och mer information finns hos Nordic Balancing Model (NBM) (på engelska, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Om mötet: Mötet är digitalt och hålls på engelska

Kontakt: Eventuella frågor skickas till mfrr@svk.se.

Mer information

Mer information om status för mFRR EAM projektet och länkar till det nordiska projektet: Automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR

Granskad