Webbinarium: Balansmarknader som affärsmöjlighet för datacenter, 17 mars

Att leverera stödtjänster ger möjlighet att utöka företagets verksamhet samtidigt som det bidrar till en säker och hållbar energiomställning. Balansmarknaderna är nu tillgängliga för nya deltagare, som datacenterbranschen.

Mötet hölls digitalt på engelska den 17 mars och målgrupperna för mötet var datacenter och andra aktörer som tillhandahåller datalagringsprodukter och -tjänster.

Svenska kraftnät är som systemansvarig för överföringssystemet (TSO) ansvarig för att hålla kraftsystemet i balans hela tiden. För att göra detta anskaffar vi stödtjänster på våra balansmarknader. Marknaderna för stödtjänster motsvarade ca 1 500 MSEK 2019 och förväntas växa kommande år. Att tillhandahålla stödtjänster är också ett viktigt bidrag till energiomställningen.

Omvandlingen av kraftsystemet skapar möjligheter för nya lösningar och tekniker att komma in på våra marknader. Flera datacenter deltar redan och Svenska kraftnät bedömer att sektorn har både teknisk och ekonomisk potential att delta i större utsträckning.

På webbmötet beskrev Svenska kraftnät våra marknader och produkter samt förutsättningar för deltagande och gav information om hur man inleder en prekvalificeringsprocess. Som en ytterligare konkretisering av affärsmöjligheter för datacenter presenterades även två exempel på hur datacenter deltar i balansmarknaderna idag.

Agenda

  • Ett förändrat kraftsystem och introduktion till balansmarknader
  • Datacenter och FCR-D - Nätstöd och nya intäkter
    Presentation av Vattenfall / Sympower
  • Marknadsdesign och villkor
  • Erbjud flexibilitetstjänster med UPS-system
    Presentation av Fortum
  • Förkvalificeringsprocessen
  • Sammanfattning

Läs om eventet på engelska: Information about the event in English (länk) Öppnas i nytt fönster

Dokumentation från mötet

Introduction to balancing markets (engelska, pdf, 1 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Market design and conditions (engelska, pdf, 1,5 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Prequalification process and examples (engelska, pdf, 762 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Flexibility services in the Nordics with Datacenters (engelska, pdf, 1,3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Power markets and flexibility (engelska, pdf, 866 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad