Webbinarium om polska kapacitetsmarknaden, 25 maj

Den 25 maj höll Svenska kraftnät in till ett digitalt seminarium om den polska kapacitetsmarknaden för produktions-, användarflexibilitets- och energilagringsanläggningar. Mötet syftade till att ge övergripande information om kapacitetsmarknaden, om förutsättningar för svenska aktörers deltagande samt om den konsultation som Svenska kraftnät genomfördes den 12-28 maj.

För att svenska aktörer ska kunna delta på den polska kapacitetsmarknaden krävs att Svenska kraftnät ingår ett avtal med vår polska motsvarighet PSE. Svenska kraftnät åtar sig då att stötta PSE i arbetet att godkänna deltagande anläggningar samt att verifiera att kapacitetsåtaganden uppfyllts.

Under pågående beslutsprocess ville Svenska kraftnät ta del av svenska aktörers syn på kapacitetsmarknaden samt deras intresse av att delta. Detta genom en öppen konsultation under perioden 12-28 maj 2021. För att ge aktörer ytterligare förutsättningar att svara på konsultationen ordnades även ett webbinarium om den polska kapacitetsmarknaden den 25 maj.

Webbinariet syftade till att ge möjlighet till diskussion och frågor.

Information om mötet

Typ av möte: Öppet

Målgrupp: Svenska marknadsaktörer

Tid: Tisdagen den 25 maj, kl. 15.00-16.00

Om mötet: Digitalt möte, på svenska

Mer information om konsultationen

Konsultationen hölls under perioden 12-28 maj 2021.

Läs om den genomförda konsultationen.

Kontakt

Mikaela Sjöqvist, mikaela.sjoqvist@svk.se

Granskad