Webbseminarium - De nordiska systemoperatörernas strategi för vindkraft och energisystemintegration

De fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät organiserade ett webbseminarium den 12 mars 2021. Temat för seminariet var de nordiska systemoperatörernas strategi med fokus på hur vi fram till 2030 kan möjliggöra utvecklingen av vindkraft och energisystemintegration.

De fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät organiserade ett webbseminarium den 12 mars 2021. Ämnet för seminarierna var de nordiska systemoperatörernas utkast till strategi för vindkraft (land- och havsbaserad) och energisystemintegration. Strategierna syftar till att identifiera och målsätta det som de nordiska systemoperatörerna gemensamt behöver fokusera på fram till 2030 för att stödja målet om att uppnå 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Syftet med seminariet var att presentera utkastet till strategier vilket är avstampet för en konsultationsfas med branschen. Dvs skapa en dialog med intressenter och branschen och inhämta andra perspektiv för det fortsatta beredningen av strategierna. Detta då utvecklingen inom valda områden kräver att systemoperatörerna breddar sitt perspektiv utanför kraftsystemet och att utvecklingen kommer att påverka flera delar av ekonomin.

För att bredda perspektivet innehöll seminariet också presentationer av intressenter och experter inom relevanta områden som vindkraft, offshore, vätgasproduktion och marknadsfrågor

Här kan du se inspelningen av webbinariet (länk till Fingrids Youtube-sida, på engelska, öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Agenda (CET)

09.00

Welcome and opening
Asta Sihvonen-Punkka, Chair of the Nordic TSO strategy steering group
09.10 Nordic TSO strategy – focusing on wind development and sector integration
Daniel Gustafsson, Nordic TSO Planning Group, Jussi Matilainen, Nordic TSO R&D
09.40 Discussion and questions
09.55 How will wind develop and change the power system
Daniel Badman, CEO, Svensk Vindenergi
10.15 What is the future for offshore wind in the Nordics
Henrik Sætness, EVP Corporate Staff, Statkraft
10.35 Discussion and questions
10.50 A short break
11.00

The role and effect of hydrogen in the Nordic market
Jero Ahola, professor, LUT University

11.20 What does sector integration require from the electricity transmission system, market and operation?
Peter Møllgaard, professor, Chair of The Danish Council on Climate Change
11.40 Discussion and conclusions
Asta Sihvonen-Punkka, Chair of the Nordic TSO strategy steering group

Kontakt

Daniel Gustafsson, Svenska kraftnät, e-post: daniel.gustafsson@svk.se.

Granskad