Webbseminarium - Nordisk nätutveckling mot ett klimatneutralt energisystem

Den 10 februari höll de fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät ett gemensamt webbseminarium, där intressenter hade möjlighet att ge synpunkter på det nordiska scenario, ”Klimatneutrala Norden”.

De fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät har under hösten 2020 startat projektet Nordisk nätutvecklingsutblick 2021 (Nordic Grid Development Perspective 2021).

En viktig del av projektet är att skapa ett gemensamt nordiskt scenario, ”Klimatneutrala Norden”.

Det klimatneutrala nordiska scenariot presenterar en väg till ett koldioxidfritt nordisk elsystem. Scenariot kommer att byggas för åren 2030 och 2040 med nollutsläpp 2050, och kommer att användas för att utforska det framtida systembehovet för det nordiska kraftsystemet.

Webbseminariumet hölls på engelska och ägde rum 10 februari, 2021 klockan 9-11.

Kontakt: Mattias Jonsson, 010-475 84 25, mattias.jonsson@svk.se.

Tidigare nyheter om NGDP2021: En ny nordisk natutvecklingsutblick for kraftsystemet ska tas fram

Nordic Grid Development Perspective will investigate future system needs of the Nordic power system (på engelska) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Dokumentation från mötet

Seminariet spelades in och finns att se på Youtube Öppnas i nytt fönster

Presentationerna och webbinariumet finns även tillgängliga hos Fingrid på engelska: Grid development towards climate neutral Nordics – webinar recording and material. Öppnas i nytt fönster

Granskad