Webbinarium om flödesbaserad kapacitetsberäkning - principiella exempel

Den 24 november höll Svenska kraftnät ytterligare ett informationsmöte om flödesbaserad marknadskoppling. Mötet genomfördes digitalt.

Seminariet var en uppföljning till det seminarium som hölls i augusti. Seminariet innehöll principiella exempel baserade på verkliga situationer i kraftsystemet som beskriver flödesbaserad kapacitetsallokering i jämförelse med nuvarande kapacitetsallokering.

Innehåll

  • Kort repetition av flödesbaserad kapacitetsberäkning
  • Tre principiella exempel från kraftsystemet som beskriver skillnader mellan flödesbaserad kapacitetsberäkning och nuvarande kapacitetsallokering
  • Fördjupning av ett exempel

Tidigare underlag: Presentation från seminarium 27 augusti, 2020 (pdf, 3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt: Ulrika Formgren, Ulrika.Formgren@svk.se

Granskad