Workshop om det europeiska projektet MARI

Den 18 december 2020 arrangerade MARI-projektet, i samarbete med ENTSO-E, en workshop för intressenter. I denna workshop informerade MARI-projektet om de olika om egenskaperna för mFRR-bud, aktiveringsoptimeringsfunktionen (AOF), gränsöverskridande marginalpriser (cross-border marginal price).

MARI-projektet informerade även om den uppdaterade färdplanen för anslutning för mFRR-plattformen, som publicerades på ENTSO-E-webbplatsen den 13 november 2020.

Denna workshop var en uppföljning av tidigare workshops för intressenter (4 september 2017, 5 oktober 2017, 20-21 juni 2018, 18 oktober 2018, 13 juli 2020) och andra offentliga samråd och intressentmöten.

Dokumentation från workshopen finns på ENTSO-E:s webbplats (på engelska, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Om MARI-projektet

MARI är ett gemensamt TSO-projekt som syftar till att implementera den europeiska mFRR-plattformen. Tillsammans med den europeiska aFRR-plattformen, PICASSO, möjliggörs för TSO:er att netta obalanser och utbyta balansenergi i Europa. Syftet med integreringen av energibalansmarknaderna är förbättrad ekonomisk och teknisk effektivitet, samtidigt som en trygg elförsörjning upprätthålls.

Läs mer om projektet på ENTSO-E:s webbplats (på engelska, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Granskad