Genomförda samråd om datautbyte

Samråd av förslag avseende datautbyte - komplettering, 23 juni 2020

Svenska kraftnät bjöd in till samråd av komplettering till förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte den 23 juni 2020.  Kompletteringen gällde kap 4.5 Produktionsplaner och kapitel 5.3 Förbrukningsplaner och samrådet var öppet till den 17 augusti 2020.

Krav och ansvarsområden avseende datautbyte av systemdriftinformation med komplettering (pdf, 2,4 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

Samråd av förslag avseende datautbyte, 27 maj 2020

För att kunna hantera energiomställningens utmaningar och fortsatt ta ansvar för en säker systemdrift behöver Svenska kraftnät utveckla metoderna för att upprätthålla systemstabiliteten. Genom ett utökat datautbyte med andra aktörer i kraftsystemet möjliggörs förbättringar för systemdriften.

I enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionsförordningen för drift av elöverföringssystem bjöd Svenska kraftnät in DSO:er och SGU:er till samråd av förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte. I komplement till förslaget finns även förslag till mallar för synkrongeneratorparametrar.

Svenska kraftnät björ också in DSO:er till samråd av förslag till definition av observerbarhetsområdet.

Dokument från samråd 27 maj

Granskad