Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga

Inom Norden pågår en harmonisering av avgiftsstrukturen för balansansvariga parter samtidigt som marknaderna för stödtjänster genomgår en omfattande utveckling.

För närvarande pågår en omfattande utveckling av marknaderna för stödtjänster, till exempel införandet av enpris och en position. Det har också skett en generell ökning av Svenska kraftnäts kostnader för stödtjänster.

Tillsammans motiverar dessa förändringar en översyn och justering av dagens avgiftsstruktur. Förslaget till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter baseras på tidigare publicerat förslag om en gemensam nordisk avgiftsstruktur - Single price and Single position – implementation in the Nordics, Common Market Design description (pdf, 450 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Svenska kraftnät önskade synpunkter på förslaget till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter den 9 november 2020. Specifika frågor att fundera på var:

  • Vad anser ni skulle vara en lämplig golv- och taknivå på obalansavgiften?
  • Vilken typ av nordisk harmonisering av obalansavgiften föredrar ni, en fullt ut harmoniserad avgiftsnivå eller en harmoniserad golv- och taknivå?
  • Vad är er syn på att införa en bristprissättningsfunktion som fullt ut ersätter dagens avgifter?
  • Vad är er syn på att införa en avgiftskomponent kopplad till bristprissättning i tillägg till den föreslagna avgiftsstrukturen?

Konsultationssvar avslutades den 20 november 2020.

Dokumentation

Övriga förslag gällande ny nordisk marknadsdesign vid införande av enpris

Det gemensamma nordiska dokumentet Single price and Single position – implementation in the Nordics, Common Market Design description (pdf, 450Kb) (.pdf) Öppnas i nytt fönster innehåller två ytterligare förslag till nordisk marknadsdesign. Förslagen avser beräkning av balansgrundpris samt regelverk för att begränsa så kallad självreglering.

Syftet med framtagandet av de nordiska gemensamma designprinciperna är att upprätthålla hög grad av harmoniserad balansavräkning utöver vad som direkt föreskrivs av det europeiska regelverket.

Svenska kraftnät mottog också synpunkter på dessa två förslag. En beskrivning av förslagen finns i dokumentet Ny nordisk marknadsdesign vid införande av enpris (pdf, 200 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Vid konsultationen den 9 november fanns det också möjlighet att lämna synpunkter på dessa två förslag.

Synpunkterna finns att läsa på Nordic Balancing Models webbplats (på engelska, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Granskad