Konsultation om kapacitetsberäkningsmetod för långsiktig tidsram för CCR Hansa

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa har haft möjlighet att konsultera ett uppdaterat förslag på metod för kapacitetsberäkning fram till 19 februari 2021.

Det uppdaterade förslaget för kapacitetsberäkning är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA).

Dokumentation finns på ENTSO-E:s webbplats. (på engelska, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Marknadsaktörernas synpunkter på förslaget välkomnades senast den 19 februari 2021.

Gällande metod på svenska kan laddas ned här. (pdf, 1,60MB) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Eventuella frågor om konsultationen besvaras av Stefan Svensson via e-post stefan.svensson@svk.se.

Granskad