Konsultation om polska kapacitetsmarknaden

Svenska kraftnät genomförde i maj 2021 en öppen konsultation för att få information om svenska aktörers syn på den polska kapacitetsmarknaden och deras intresse av att delta. Konsultationen är nu avslutad och Svenska kraftnät tackar för värdefulla inspel från marknadsaktörer.

För att svenska aktörer ska kunna delta på den polska kapacitetsmarknaden krävs att Svenska kraftnät ingår ett avtal med vår polska motsvarighet PSE. Svenska kraftnät åtar sig då att stötta PSE i arbetet att godkänna deltagande anläggningar samt att verifiera att kapacitetsåtaganden uppfyllts.

För att få del av svenska aktörers syn på kapacitetsmarknaden samt deras intresse av att delta höll Svenska kraftnät en öppen konsultation under perioden 12-28 maj 2021. Konsultationen kompletterades med ett webbinarium för att ge aktörer ytterligare förutsättningar att svara på konsultationen. 

Konsultationen är nu avslutad och Svenska kraftnät tackar för värdefulla inspel från marknadsaktörer. Vi återkommer framöver kring vår interna beslutsprocess samt hur dess utfall påverkar Svenska aktörers möjlighet att delta i den polska kapacitetsmarknaden

Om den polska kapacitetsmarknaden

Den polska kapacitetsmarknaden skapades för att säkerställa tillgången på effekt i Polen. Upphandlingen sker i form av en årlig huvudauktion fem år innan leverans samt kompletterande kvartalsvis auktioner året innan leverans. Auktionerna är öppna för nya och existerande anläggningar i Polen samt för existerande anläggningar i närliggande länders kontrollområden.

Utländska aktörer agerar direkt på marknaden, det vill säga de förbinder sig att vara tillgängliga och att leverera enligt sitt kapacitetsåtagande vid förväntade effektbristsituationer som den polska systemoperatören PSE utlyser. En förutsättning för att svenska aktörer ska kunna delta i kapacitetsmekanismen är att Svenska kraftnät ingår avtal med PSE och stötta PSE i arbetet att godkänna deltagande anläggningar samt att verifiera att kapacitetsåtaganden uppfyllts.

Läs mer

Svenska kraftnäts övergripande beskrivning av polska kapacitetsmarknaden (pdf, 773 kB, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Presentation som den polska TSO:n PSE tillhandahållit Svenska kraftnät: Target solution for foregin capacity participation in Polish CM - Sweden (engelska, pdf, 3 9 MKB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Beslut från EU kommissionen om kapacitetsmekanismen: State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism (engelska, pdf, 565 KB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Översättning av polsk lag om skapandet av kapacitetsmarknaden: Capacity Market Act (engelska, pdf, 1 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad