Öppen konsultation om stängningstid för budgivning för aFRR kapacitetsmarknad

De nordiska TSO:erna genomförde en öppen konsultation om stängningstid för budgivning för aFRR kapacitetsmarknad. Konsultationen hölls till och med den 31 december 2020.

De nordiska TSO:erna välkomnade marknadsaktörernas synpunkter på förslaget på om stängningstid för budgivning senast den 31 december 2020.

Svara på konsultationen via ENTSO-E:s konsultationsverktyg (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs förslaget och anvisningar för att ge synpunkter (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Eventuella frågor om konsultationen besvaras av Rebecca Roupe via e-post: rebecca.roupe@svk.se.

Granskad