Nätverksamhet

Du som bygger eller underhåller anläggningar som ingår i eller är anslutna till transmissionsnätet, måste följa våra krav.

Det är alltid mycket viktigt att våra krav inom bland annat teknik, arbetsmiljö, miljö och elsäkerhet följs, när transmissionsnätet underhålls eller byggs ut. Även anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet måste uppfylla våra tekniska krav för att transmissionsnätet ska fungera driftsäkert.

Snabblänkar till viktig information

Tekniska riktlinjer

De tekniska krav för komponenter i transmissionsnätet och anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet anges i de tekniska riktlinjerna.

Elsäkerhet vid uppdrag

En hög elsäkerhet för att förebygga att människor, allmänhet eller egendom skadas av el är av största vikt för Svenska kraftnät. Det är därför viktigt att du som arbetar för Svenska kraftnät känner till och följer reglerna för elsäkerhet.

Säkerhetsmeddelanden

Information till våra entreprenörer och leverantörer om allvarligare händelser som inträffat.

Läs den senaste avvikelserapporten

Rapporten lyfter fram avvikelser och risker inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet, egendom/säkerhet och kvalitet.

Kemikaliehantering

Som entreprenör måste du uppfylla våra krav för kemiska produkter.

Legalt ramverk

De viktigaste lagarna och förordningarna som avser el och som berör kraftsystemet och elmarknaden.

Nyheter inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet

Granskad