Arbete i elektriska fält

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att skydda sin personal på arbetet. Det gäller även arbete i elektriska fält.

För den som ska arbeta i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält anger Arbetsmiljöverkets AFS 2016:3 avseende elektromagnetiska fält för arbetstagare olika insatsnivåer och gränser.

För Svenska kraftnäts anläggningar är magnetfälten långt under de satta värdena. De elektriska fälten kan däremot vara höga.

Faktablad och rapporter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3 på Arbetsmiljöverkets webbplats.
Öppnas i nytt fönster

Användarhandledning: "Guide for Implementing Directive 2013/35/EU on Electromagnetic Fields"(engelska) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vetenskaplig artikel för den teoretiskt intresserade

Denna vetenskapliga artikel på IOP Science webbplats, behandlar arbete med ett spänningslöst fack i en i övrigt spänningssatt 400 kV-station. Artikeln problematiserar vissa gränser och förhållningssätt i direktiv och föreskrifter och hur dessa ska tolkas.

Granskad