Avvikelserapporter

På denna sida publicerar vi rapporter om hur vi tar hand om de avvikelser som inträffar inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet, egendom/säkerhet och kvalitet.

Avvikelserapporterna publiceras på tertial- och årsbasis. I rapporterna finns ett urval av avvikelser som har konstaterats hos både Svenska kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll. Syftet med rapporterna är att främja erfarenhetsåterföring och underlätta för att systematiskt kunna göra förbättringar.

Vi vill uppmana alla leverantörer att fundera över och diskutera de avvikelser och risker som lyfts upp i rapporten. Rapporten innehåller diskussionspunkter som kan användas som utgångspunkt i ett systematiskt förbättringsarbete.

Avvikelserapporter

Granskad