Inloggning till Chemsoft

Svenska kraftnät använder Chemsoft som hanteringssystem för kemikalier. I Chemsoft framgår vilken klassning registrerade kemikalier har enligt Svenska kraftnäts indelning A-D.

Detta kan du göra i Svenska kraftnäts Chemsoft

  • Ansöka om klassning
  • Skapa och skriva ut skyddsblad och etiketter
  • Söka i BASTA-onlines databas på klassade kemikalier
  • Upprätta kemikalieförteckningar med tillhörande säkerhetsdatablad
  • Söka i databas med aktuella säkerhetsdatablad för alla registrerade kemikalier

Ansök om klassning

För att skicka in en ansökan om klassning krävs inloggningsuppgifter. Säkerställ först att kemikalien inte är undantagen eller redan är klassad.

Mer information bedömning och frågor du ska ställa hittar du på sidan Aktivt produktval. 

Ansök om inloggningsuppgifter till Chemsoft

Fyll i formuläret för att få användarnamn och lösenord till systemet Chemsoft. Obligatoriska uppgifter är markerade med *.

Önskat språk i Chemsoft*
Granskad