Undantagna kemikalier

Vissa kemikalier kan vara undantagna kravet på klassning. Här listas undantagen.

Granskad