Blanketter för säkerhetsskydd

Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Några av blanketterna nedan finns även på engelska. Gå till sidan för de engelska blanketterna.

Filstorlek
Avvikelse- och händelsehantering

Den här blanketten är framtagen för att underlätta för det drabbade företaget att strukturera det misstänkta brottet som man utsatts för samt underlätta den fortsatta hanteringen.

2000-01-01 209
Förslag till skyddsobjekt

2015-04-07 235
Samtycke enligt 19 sakerhetsskyddslagen

2018-05-29 1078
Instruktioner för ifyllnad av registerkontrollblanketter

2017-10-05 99
Framställan om registerkontroll

2017-08-18 1917
Bilaga 1- Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

2017-03-23 189
Incidentrapport

2016-06-17 55
Instruktion rapportering av säkerhetsskyddsincidenter

2016-06-17 72
Underlag för ansökan om tillträde till Svk station_teknikbod.docx

2017-04-25 42
Tystnadsförbindelse

2017-06-08 1453
Granskad