Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Blanketter för säkerhetsskydd

Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter. På deras webbplats finns även förklaringar till hur du fyller i blanketterna.

Viktigt att notera är att blanketterna ska fyllas i digitalt och sedan skrivas ut och skickas till Svenska kraftnät.

Blanketter och mallar inom säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster)

Filstorlek
Avsikt att anmäla SSKA

Denna blankett ska användas för att anmäla avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal.

2019-07-22 1471
Inplacering av personal i säkerhetsklass

2019-07-22 83
Sekretessbevis

2019-07-11 102
Förklaring till Avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal.pdf

2019-07-11 102
Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning

I detta dokument finns samtycke till registerkontroll och för särskild personutredning samt en övergripande information om säkerhetsprövning.

2019-07-11 108
Bekräftelse på att lämplighetsbedömning är genomförd samt att samtycke är inhämtat

Blankett där verksamhetsutövaren intygar att samtycke är inhämtat för registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning (klass 1 & 2)  samt att lämplighetsbedömning är genomförd. På blanketten finns även möjlighet för verksamhetsutövaren att ange ytterligare information i form av löpnummer och kontaktperson.

2019-04-17 109
Förklaring till Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen

Detta är en instruktion för ifyllnad av säkerhetspolisens blankett framställan om registerkontroll, som hittas på Säkerhetspolisens webbplats.

2019-04-03 184
Underlag för ansökan om tillträde till Svenska kraftnät station, teknikbod

2017-04-25 42
Incidentrapport

2016-06-17 55
Instruktion rapportering av säkerhetsskyddsincidenter

2016-06-17 72
Förslag till skyddsobjekt

2015-04-07 235
Avvikelse- och händelsehantering

Den här blanketten är framtagen för att underlätta för det drabbade företaget att strukturera det misstänkta brottet som man utsatts för samt underlätta den fortsatta hanteringen.

2000-01-01 209
Granskad