Frågor och svar

Filtrera frågorna
Visa enbart de som är förkryssade
 • Vad är meningen med en hotkatalog?

  Svar

  Poängen med denna sammanställning är flera: Att de som arbetar med säkerhetsfrågor ska få en översikt över vilka hot som finns Att det finns en bra startpunkt i samband med att man skall utföra en risk- och sårbarh...

 • Vad är en hotkatalog?

  Svar

  Det är ett dokument med en samling kända hot som kategoriserats och redovisats på ett användbart sätt.

 • Hur skall jag använda hotkatalogen?

  Svar

  Den naturliga användningen av hotkatalogen är som ett referensverk i samband med att man utför hot- och riskanalys. Det är källmaterial för att se att man systematiskt kan få med olika typer av hot mot det analysobj...

 • Det saknas hot i hotkatalogen. Hur kan jag förmedla hot jag tycker ska vara med?

  Svar

  Dels är hotkatalogen inriktad mot IT- och informationssäkerhet, så alla typer av hot är inte listade. Dels är det ett levande dokument. Nya hot uppstår eller tillkommer hela tiden. Dokumentet är avsett att uppdatera...

 • Det kommer nya hot hela tiden, så hur tänker ni uppdatera hotkatalogen?

  Svar

  Hotkatalogen kommer att uppdateras löpande vid behov och med regelbundna intervall genom insatser från Svenska kraftnät.

 • Är det inte dumt att beskriva hoten öppet?

  Svar

  Hotkatalogen är en sammanställning av existerande kunskap, kunskap som ofta finns dokumenterad på Internet och andra ställen i form av nyhetsartiklar, forskningsrapporter, testrapporter, youtube-filmer, med mera.