Frågor och svar

Filtrera frågorna
Visa enbart de som är förkryssade
 • Vad är registerkontroll?

  Svar

  En registerkontroll är en del av säkerhetsprövningen och syftar till att undersöka om en person är lämplig utifrån säkerhetssynpunkt. Inför en anställning eller ett konsultuppdrag inom elförsörjningen beställer Sven...

 • Hur går en registerkontroll till?

  Svar

  Underlag för registerkontroll inkommer till FRK (registerkontrollfunktionen på Svenska kraftnät) FRK registrerar uppgifter Säpo genomför registerkontroll Säpo meddelar resultat till FRK FRK fattar beslut om godk...

 • Vem ska registerkontrolleras?

  Svar

  De personer som ska utföra ett uppdrag som är placerat i säkerhetsklass ska registerkontrolleras. Huruvida tjänsten är placerad i säkerhetsklass avgörs av vilken typ av information man får tillgång till i tjänsten, ...

 • Vem ska skicka in framställan om registerkontroll?

  Svar

  Nästan alla registerkontrollärenden inom elförsörjningen går via elföretagens säkerhetsskyddschefer, centrala registerkontrollfunktioner eller speciellt utsedda kontaktpersoner. Kommunikation i registerkontrollärend...

 • Hur lång tid tar en registerkontroll?

  Svar

  En registerkontroll brukar vanligtvis ta ungefär två till tre veckor att genomföra, men handläggningstiden varierar från kontroll till kontroll. Vi har små möjligheter att skynda på ärenden, det är därför bra att va...

 • Hur får jag reda på när kontrollen är klar?

  Svar

  Din kontaktperson på företaget, den centrala registerkontrollfunktionen eller eventuell säkerhetsskyddschef kommer att meddela dig när kontrollen är klar och uppdraget kan påbörjas. Den centrala registerkontrollfunk...

 • Vilket underlag ska man inkomma med?

  Svar

  Blanketterna som ska användas är Svenska kraftnäts registerkontrollblanketter. Du hittar dem på sidan Blanketter. Det finns tre blanketter; framställan om registerkontroll intyg enligt 19 § säkerhetsskyddslagen bil...

 • Hur ska blanketterna fyllas i?

  Svar

  Instruktion för ifyllnad av registerkontrollblanketter finns på sidan Blanketter.

 • Vad gäller för utländska medborgare?

  Svar

  Samtliga blanketter finns tillgängliga på engelska. Om man har ett svenskt personnummer på tio siffror måste detta anges. Även personer som inte är svenska medborgare kan ha ett svenskt personnummer. En del har istä...

 • När ska omkontroll göras?

  Svar

  Omkontroll görs vart femte år för säkerhetsklass 1 och 2. FRK kommer då kontakta företagets registerkontrollfunktion för att initiera detta. Omkontroll ska även göras om man har en befattning som är inplacerad i säk...