Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Jag har en fråga som inte besvaras i FAQ:n eller andra dokument. Vem kan jag ställa frågan till?

Frågan kan alltid riktas till säkerhetsskyddschefen vid Svenska Kraftnät som sedan vid behov kan dirigera om frågan till lämplig instans för svar. När energisäkerhetsportalen är driftsatt kommer det att finnas möjlighet att ställa frågan via denna.