Hur ska blanketterna fyllas i?

Instruktion för ifyllnad av registerkontrollblanketter finns på sidan Blanketter.