Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vem ska skicka in framställan om registerkontroll?

Nästan alla registerkontrollärenden inom elförsörjningen går via elföretagens säkerhetsskyddschefer, centrala registerkontrollfunktioner eller speciellt utsedda kontaktpersoner. Kommunikation i registerkontrollärendena sker främst med dessa funktioner och kontaktpersoner och det är också de som blir informerade om när en kontroll är godkänd och klar.