Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad är registerkontroll?

En registerkontroll är en del av säkerhetsprövningen och syftar till att undersöka om en person är lämplig utifrån säkerhetssynpunkt.

Inför en anställning eller ett konsultuppdrag inom elförsörjningen beställer Svenska kraftnät en registerkontroll av Säkerhetspolisen som slår i ett antal register. Efter slagningen skickar Säkerhetspolisen resultatet till FRK (registerkontrollfunktionen på Svk). Utifrån underlaget fattar FRK ett beslut om huruvida personen är lämplig att påbörja sin anställning/uppdrag.

Kontrollen är inte en engångskontroll, utan ligger aktiv till dess att Säkerhetspolisen meddelas om att den ska upphöra. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs registerkontroll även på maka/make/partner/sambo.