Vad gäller för utländska medborgare?

Samtliga blanketter finns tillgängliga på engelska. Om man har ett svenskt personnummer på tio siffror måste detta anges. Även personer som inte är svenska medborgare kan ha ett svenskt personnummer. En del har istället ett samordningsnummer, och om så är fallet ska det anges på framställan. Utländska personnummer får ej anges, utan ange i så fall födelsedatum.

Kontroller för personer som har svenska person-/samordningsnummer som inte angivit detta på framställan kommer att makuleras av Säkerhetspolisen. Om en person har glömt sitt person-/samordningsnummer kontaktas Skatteverket. Utländska medborgare ska även fylla i information om födelseland och födelseort, senast bostadsadress i hemlandet samt passnummer. Den engelska blanketten ska fyllas i på engelska.