Vilket underlag ska man inkomma med?

Blanketterna som ska användas är Svenska kraftnäts registerkontrollblanketter. Du hittar dem på sidan Blanketter. Det finns tre blanketter;

  • framställan om registerkontroll
  • intyg enligt 19 § säkerhetsskyddslagen
  • bilaga – särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Framställan ska alltid fyllas i. Intyget ska fyllas i och inkommas med om uppdraget utförs åt Svenska kraftnät. I annat fall kan elföretagen ha sina egna versioner av blanketten som ofta även innefattar sekretessintyg. Bilagan ska användas om tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2.