Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad händer vid utfall av registerko­ntrollen eller om personen vid lämplighetsb­edömning bedöms ha tveksam vandel för det uppdrag personen är tänkt att genomföra?

Sektormyndigheten, Svenska kraftnät, är den som slutligen fattar beslut om en person kan genomföra uppdrag som kräver inplacering i säkerhetsklass. Om tveksamheter framkommer i samband med lämplighetsbedömningen så ska sektormyndigheten, Svenska kraftnät, kontaktas i ärendet.