Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad innebär säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet. Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Säkerhetsskydd omfattar även skydd mot terroristbrott, även om sådana brott inte hotar rikets säkerhet. I olika rättsfall har det konstaterats att elförsörjningen i Sverige rör rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Det bör här särskilt påpekas att även mindre företag kan omfattas av detta. Det är betydelsen i det stora hela som avgör, där kan exempelvis betydelse för dödnätsstart inom ett område avgöra.