Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad är en säkerhet­sanalys?

En säkerhetsanalys är definierad i 5 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) som följer; ”Myndigheter och andra som förordningen gäller för skall undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning (säkerhetsanalys) skall dokumenteras.” Genom föreskrifter har Svenska kraftnät angett att detta gäller för bolag inom elbranschen för vilka Svenska kraftnät har föreskriftsrätt.